Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü

1601/2014
17.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” ile ilgili olarak hazırlanan ortak metin ve eylem takvimi ektedir.

Yapılacak olan etkinliklere katılım konusunda destek olmanız, üyelerinizin katılımını özendirmeniz son derece değerlidir.

Planlanan eylem programının kadına yönelik şiddet mücadelesine katkısı olması dileklerimizle desteğiniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri