Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru

1371/2014
29 Eylül 2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi çalışması kapsamında hazırladığımız Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) sistemine abonelik işlemleri 11 Eylül 2014 tarihinde yaptığımız duyuru çerçevesinde başlamış durumdadır.

Aynı duyuruda 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren TTB 2008 Asgari Ücret Tarifesi Kitabı’nın yerine yeni sistem ve yeni liste geçerli olacağı belirtilmişti. Meslektaşlarımızdan,özel hastanelerden, laboratuvarlardan ve sigorta şirketlerinden, ilgili derneklerden TTB’ye yapılan geri bildirimlerde yeni sisteme geçiş için gerekli hazırlıkların yapılamadığı, özellikle de bayram tatili nedeniyle önemli güçlükler yaşanacağı belirtilerek, HUV’un geçerlilik tarihinin bir ay ertelenerek 1 Kasım 2014 olarak belirlenmesi talep edilmiştir.

Alanda güçlüklere ve karışıklıklara neden olmamak için HUV Sistemi’nin 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir. Bu tarihten sonra TTB 2008 Asgari Ücret Tarifesi Kitabı’nın yerini HUV sistemi alacaktır. Abonelik işlemleri devam etmektedir. TTB HUV sayfasındaki (http://www.ttb.org.tr/huv) form doldurularak sisteme abone olunabilmektedir.

İlgililere saygılarımızla duyurur, gerekli hazırlıkları bu süre içerisinde tamamlamalarını dileriz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi