17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu

489/2013
11.04.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

17 Nisan G(ö)REV etkinliği ile ilgili sağlık emek meslek örgütlerinin temsilcileri ile birlikte yaptığımız basın açıklaması metni ve TTB Hukuk Bürosunun eylemimize ilişkin hazırlamış olduğu hukuki bilgi notu ektedir. 

En geniş katılımla meslektaşlarımıza ve meslek ve medya örgütlerine duyurulması dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ekler için tıklayınız...