Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği

196/2013
16.02.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, 29 Ocak 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından kürsüsünden alınıp medikoda görevlendirilmiştir.

Anabilim Dalı Başkanı olan meslektaşımızın akademik haklarına yöneltilen bu müdahale kabul edilemez. Sayın Yılmaz’ın adı, 15 Şubat 2013 sabah 08.00 itibariyle Tıp Fakültesi Hastanesinin hasta kayıt işletim sistemi olan MEDİHASTA programından çıkarılmıştır. Önceden planlanmış öğrenci sınavlarını, derslerini, hasta konsültasyonlarını kısaca bütün akademik görevlerini derhal bırakıp medikoya gitmesi konusunda ısrarla yazılar yazılmaktadır. 

Konu Türk Tabipleri Birliği Başkanı tarafından YÖK başkanına sözlü ve yazılı olarak iletilmiştir. Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Dekanı ile telefonla iletişim kurulma girişimleri yanıtsız bırakılmıştır. Bunun üzerine 19 Şubat 2013 günü saat 10.00’da yüzyüze görüşmek için yazılı olarak randevu talep edilmiştir.  Rektörlük ile görüşme sonrası Akdeniz Üniversitesi Öğretim üyeleri ve üniversite bileşenleri ile akademik özgürlüğe yönelik bu ve benzeri müdahalelerin sonlandırılması amacıyla bir değerlendirilmesi toplantısı düzenlenecektir. Toplantı bitiminde saat 12.30’da üniversite içinde bütün bileşenlerin katılımı ile ekte taslak metni yer alan bir basın açıklaması yapılacaktır.

Saygın bir akademisyen, Uzmanlık Derneği Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı olan Sayın Yılmaz şahsında hekimlik mesleğine, tıp ve uzmanlık eğitimine, akademik özerkliğe yönelik bu saldırıya karşı TTB tarafından 19 Şubat 2013 günü Antalya’da saat 10.00-12.30 arasında planlanan etkinliğe katılımınızı bekliyoruz. Türk Tabipleri Birliği Başkanının da katılacağı bu programa katılımınız dayanışmamıza güç katacaktır.

Katılıma ilişkin kararınızı 18 Şubat 2013 Pazartesi saat 12.00’kadar [email protected]adresine @ posta ile ya da 312-231 31 79 nolu telefonunu arayarak bildirebilmenizi diler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Özdemir Aktan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

Ek: 1 Program

Ek: 2 Basın Açıklaması Metni