15. Pratisyen Hekimlik Kongresi

17 Şubat 2010 

235/2010
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olarak, her yıl düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongre’lerinin on beşincisi bu yıl Ekim ayında Antalya’da gerçekleşecektir. Bilindiği gibi kongrelerimizi TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği ile birlikte yapmaktayız. Bunun nedeni, kongrelerimizde en fazla sayıda pratisyen hekimle buluşmak ve kongrelerimize onların en yoğun katkısını sağlamaktır.

            Bu amaca ulaşmak için, Kongre Düzenleme Komite’sinde odanız adına görev alacak meslektaşlarımızın Kongre Yönergesi’nde belirtilen görevleri yerine getirecek şekilde belirlenmesi ve 15. PHK Kongre ana tema, kurs, konu önerilerinin komisyonlarımızda hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, aile hekimliği pilot illeri ve pilot adayı illerde durum saptamaya yönelik anketleri getirmeyen komisyonlarımızın da bu anketlerle birlikte, belirledikleri düzenleme kurulu üyesi ismini ve konu önerilerini 25 Şubat 2010 tarihine kadar TTB Pratisyen Hekimler Kolu’na faks ya da e-posta yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Gerekli duyarlılığın gösterilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu a.
Dr. Hasan Değirmenci
Başkan

TTB Merkez Konseyi
Dr. Eriş Bilaloğlu
Genel Sekreter