TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

26 Ocak 2010
090/2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 16 Ocak 2010 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda;

·         14. Pratisyen Hekimlik Kongresi değerlendirme, 15. PHK Kongre konu önerileri, aile hekimliği pilot illeri ve pilot adayı illerde durum saptamaya yönelik anketleri getirmeyen komisyonların en geç 06 Şubat 2010 tarihine kadar Kol Sekreterliğine iletmelerine,

  • Aile Hekimliği Çalıştayının ATO Pratisyen Hekimler Komisyonu yürütücülüğünde 27- 28 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,
  • 15.PHK Sosyal Komitesine Ozan Uzkut’un; Bilim Kurulu’na Mustafa Sülkü, Lale  Tuna, Deniz Nalbantoğlu, Ahmet Dündar Yıldız ve Zerrin Kurşun’un TTB PHK’yı temsilen katılmaları,
  • 15.PHK katılımı için her oda ve her üyenin çaba harcamasına ve katılımı en az %50 arttırmaya çalışmasına,
  • TAHUD ve AHED ile yapılan görüşmenin ardından birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili bir Çalıştayın planlamasına karar verilmiştir. 

Gereği için bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla;

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter