VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu

1176/2008
26.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            11-14 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilecek olan “XIV. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun bu yılki konusu “Sosyal Politika” olarak belirlenmiştir.

Ekte birinci duyurusu sunulan “XIV. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter