Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

1794-2006
23.11.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce yayımlanan “Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem” başlıklı kitapcıktan ekte odanız için gönderilmektedir. Kitapcığın öncelikle Odanız Onur Kurulu üyelerine birer adet dağıtılması çalışmalarında yararlı olacaktır.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter


Broşüre ulaşmak için tıklayınız...