Şiddet

1385/2018
28.06.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği olarak başlatılan süreç sonunda Sağlık Bakanlığı kurumlarında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak değerlendirilmesi ve yasal süreçlerin de bu yönde takip edilmesiyle ilgili SGK ve Sağlık Bakanlığı yazıları ekte bulunmaktadır.

Hekimlere yönelik şiddetin önlenebilmesi açısından ekteki karar ve uygulamaların hayata geçirilmesi, gerekenlerin yapılması, süreçlerin takip edilmesi ve böylece sorumluların yargılanabilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle de hekime yönelik şiddet olaylarında odalarımızın hekimin tüm yasal haklarının savunulması konusunda her türlü desteği vermesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz 
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ekler;

1.     Türk Tabipleri Birliğinin SGK yazısı

2.     Türk Tabipleri Birliğinin Sağlık Bakanlığı yazısı

3.     SGK'nın Karar metni

4.     SGK'nın Sağlık Bakanlığına yazısı

5.     Sağlık Bakanlığının kurumlara yazısı