Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güz Okulu 2. Duyuru

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:29.08.2019 tarih ve 2341/2019 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile 15-17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güzokulu”nun duyurusu iletilmiştir.

Ekte ikinci duyurusu sunulan “Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güzokulu”nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek için tıklayınız...