Aşı Candır, Hayat Kurtarır Kampanyası

713/2018
09.04.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi son yıllarda aşı reddi toplumda hızla yayılmaktadır. 2011 yılında çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 183 iken 2017 yılında bu sayı 23 bine çıktı. Ne yazık ki, aşıyla önlenebilir hastalıklar sadece aşı yaptırmayan çocukları değil aşılı olanları da tehdit etmektedir. Daha yeni Antalya’da 9 üniversite öğrencisinin Kızamık hastalığına yakalandığı açıklandı. Aşı karşıtlarının asılsız, akıl ve bilim dışı haberleri bu durumunun en önemli nedenleri arasındadır.

TTB, giderek artan aşı reddine karşı, hem sağlık çalışanlarına hem de halka çocukluk dönemi aşılarının önemini hatırlatmak, farkındalığı artırmak ve zorunlu aşı yasasının bir an önce çıkarılması için Sağlık Bakanlığının harekete geçirilmesini sağlamak amacıyla 5 Nisan 2018 tarihinde bir basın açıklaması “AŞI CANDIR, HAYAT KURTARIR” isimli bir kampanya başlatmıştır.

Bu kampanyayla, aşının önemi, gerekliliği, yararları vurgulanarak farkındalık yaratılması ile aşı reddinin ortadan kaldırılması; zorunlu aşı uygulaması için yasal düzenlemelerin yapılması; çocuk hakları sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde belirtilen temel hakların korunması; toplumun her kesiminden bütün çocuklara etkin ve tam bir bağışıklama programının uygulanması gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu amaçla, Türk Tabipleri Birliğince Dünya Aşı Haftasının başlangıç tarihi olan 24 Nisan 2018 tarihine kadar çeşitli aktivitelerde bulunulacaktır. Tabip Odalarının da yerellerde basın açıklaması ve değişik etkinlikler yapması farkındalığı artırılmasına katkı sunacaktır. Gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerini, çekilen fotoğraflarla birlikte [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ekler:

1-Aşı-Afişler
www.ttb.org.tr/userfiles/files/afisler.zip

2-Birinci Basamak için Aşı Rehberi
http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7d4184e2-38d0-11e8-99c6-28ace4759ba9

3-TTB’nin Aşı Yasa Önerisi
http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7d4184e2-38d0-11e8-99c6-28ace4759ba9

4-Anne-Babaların Aşı Hakkında Bilmesi Gerekenler
http://www.ttb.org.tr/images/stories/haberler/file/Brosur-TTB-HSK-Asi-27-Nisan.pdf

5-5 Nisanda yapılan Basın Açıklaması http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7d4184e2-38d0-11e8-99c6-28ace4759ba9