”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” Hakkında Etik Kurul Görüşü

1195/2019
22.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu’nca (YÖK) 8 Mart 2016 tarihinde yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”nin, kavramın farklı algılara yol açtığı gerekçesiyle Şubat 2019 tarihinde geri çekilmesi ve YÖK’ün resmi web sayfasından kaldırılmasıyla ilgili görüşünü açıkladı. Haberin linki aşağıdaki yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Haberin Linki: http://www.ttb.org.tr/265yhq1