Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi Nisan 2015