2016-2018 Denetleme Kurulu

 

 

Dr. Mustafa Karakuş

1969 Ankara doğumlu. 1993 İ.Ü. Tıp Fak. Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Adli Tıp ve Acil Tıp Uzmanı. Ankara Yenimahalle EAH Acil Servisinde İdari Birim Sorumlu Uzmanı olarak görev yapıyor. 2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Gamze Varol Saraçoğlu

1973 İstanbul doğumlu. 1998 Trakya Tıp Fak. mezunu. Halk Sağlığı Uzmanı. Namık Kemal Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. Öğretim Üyesi, Doçent. 2002-2006-2015 TTB Halk Sağlığı Kolu Üyesi, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Üyesi. 2006-2008 Tekirdağ T.O. Genel Sek-reteri ve TTB Büyük Kongre Delegesi. 2010-2012 Tekirdağ T.O. YK. Üyesi. 2012-2016 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği De-netim Kurulu Üyesi. 2015-halen TTB MK Temiz Hava Hakkı Platformu Temsilcisi

 

Dr. Dilek Yıldırım

1965 Balıkesir doğumlu. 1988 Dicle Üniv. Tıp Fak. mezunu. İşyeri hekimi. 1994-1996 Balıkesir TO Yönetim Kurulu Üyesi. 2000-2002 Balıkesir TO Genel Sekreteri. 2002-2004 Balıkesir Tabip Odası Başkanı. 2002-2004 ve 2004-2006 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2006-2008 Balıkesir TO Onur Kurulu üyesi