2014-2016 Merkez Konseyi

 

Dr. Bayazıt İlhan (Başkan)

1969 Isparta doğumlu. 1993 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Göz Hastalıkları uzmanı. S.B. Ulucanlar Göz EAH'nde çalışıyor. 2006-2008 Ankara Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi, 2008-2010 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2010-2012 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı, 2012-2014 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.

 

Dr. Mehmet Raşit Tükel (II. Başkan)

1959 Nazilli doğumlu. 1983 Ege Üniv. Tıp Fak. mezunu. İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Başkanı. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2006-2014 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2005-2009 TTB-UDEK Başkanı. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu TTB temsilcisi.

 

Dr. Hüseyin Özden Şener (Genel Sekreter)

1964 Ankara doğumlu. 1988 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. mezunu. Ankara Üniv. Tıp Fak. Nöroloji A.D.'nda çalışıyor. Profesör. Ankara Tabip Odası 2010-2012 Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 Yönetim Kurulu Başkanı.

 

Dr. Filiz Ünal (Muhasip Üye)

1964 İzmir doğumlu. 1989 Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Ankara'da Aile Hekimi. Ankara Tabip Odası Pratisyen Hekimlik ve Aile Hekimliği komisyonları üyesi. 2012-2014 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Hande Arpat (Veznedar Üye)

1984 Ankara doğumlu. 2008 Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Ankara'da İşyeri hekimi. Ankara Tabip Odası Basın Yayın Komisyonu ve Hekim Postası Yayın Kurulu, İnsan Hakları Komisyonu üyesi, 2014-2016 Büyük Kongre Delegesi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı gönüllü hekimi.

 

Dr. İsmail Bulca (Üye)

1954 Adana doğumlu. 1984 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Adana'da İşyeri hekimi. Adana Tabip Odası 2006-2008 ve 2012-2014 Büyük Kongre Delegesi, 2008-2010 Yönetim Kurulu üyesi. TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi, 2012-2014 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Hüseyin Demirdizen (Üye)

1959 Ankara doğumlu. 1984 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışıyor. İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu üyesi, 1992-1996 ve 2006-2010 Genel Sekreteri. TTB 1998-2000 Pratisyen Hekim Kolu Başkanı, 2004-2006 GPE Genel Sekreteri, TTB 2010-2012 Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Deniz Erdoğdu (Üye)

1967 Ankara doğumlu. 1990 Ankara Üniv. Tıp Fak. mezunu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı. Doçent. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH'nde çalışıyor. Ankara Tabip Odası Etik, Basın Yayın, Kadın, İnsan Hakları Komisyon üyeliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı gönüllü hekimliği yaptı. Ankara Tabip Odası 1998-2000 Denetleme Kurulu üyesi, 2014-2016 Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Nilay Etiler (Üye)

1969 Gölcük doğumlu. 1992 Akdeniz Üniv. Tıp Fak. mezunu. Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D'nda çalışıyor. Profesör. Kocaeli Tabip Odası 2006-2008 Genel Sekreteri, 2008-2010 YK üyesi, 2010-2012 Onur Kurulu üyesi. TTB 2002-2012 Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi, 2003-2005 Halk Sağlığı Kolu Sekreteri, TTB MSG Dergisi Yayın Kurulu üyesi.

 

Dr. Şeyhmus Gökalp (Üye)

1977 Nusaybin doğumlu. 2002 Fırat Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Diyarbakır'da İşyeri Hekimi. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Basın Yayın, Olağandışı Durumlar Komisyonları üyeliklerinde bulundu. Diyarbakır Tabip Odası 2004-2008 Denetleme Kurulu üyesi, 2014-2016 Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Fatih Sürenkök (Üye)

1959 Malatya doğumlu. 1982 Ege Üniv. Tıp Fak. mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı. S.B. Tepecik EAH Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde çalışıyor. İzmir Tabip Odası 2000-2004 Yönetim Kurulu Başkanı, 2004-2006 Onur Kurulu üyesi, 2006-2012 ve 2012-2014 Yönetim Kurulu üyesi. TTB 2010-2012 Yüksek Onur Kurulu üyesi, 2012-2014 Merkez Konseyi üyesi.