2014-2016 Denetleme Kurulu

 

 

Dr. Muzaffer Çeliksöz

1964 Gaziantep doğumlu. 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Mezunu. Kalp damar cerrahisi uzmanı. S.B. Ankara EAH'nde çalışıyor. Ankara Tabip Odası Örgütlenme Komisyonu üyeliği yaptı. Ankara Tabip Odası 2000-2002 Büyük Kongre delegesi.

 

Dr. Can Mustafa Eren

1966 Adana doğumlu. 1990 Çukurova Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Özel sektör hekimi. Adana Tabip Odası 2006-2008 Büyük Kongre Delegesi, 2010-2012 Yönetim Kurulu üyesi, 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanı.

 

Dr. Ahmet Koç

1964 Ağrı doğumlu. 1985 İstanbul Tıp Fak. mezunu. Genel cerrahi uzmanı. Özel sektör hekimi. Van-Hakkari Tabip Odası 2006-2008 Büyük Kongre Delegesi, 2010-2012 Onur Kurulu üyesi, 2014-2016 Yönetim Kurulu üyesi. TTB 2012-2014 Denetleme Kurulu üyesi.