2014-2016 Yüksek Onur Kurulu

 

 

Dr. Adem Ender Avcıkıran

1955 Siverek doğumlu. 1991 Dicle Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Diyarbakır'da Aile hekimi. Diyarbakır Tabip Odası 1994-1996, 2002-2004, 2006-2012 Büyük Kongre Delegesi, 1996-1998 Yönetim Kurulu üyesi, 1998-2000 ve 2002-2004 Genel Sekreteri, 2004-2006 Başkanı. 2012-2014 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Mehmet Sezai Berber

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. mezunu. Psikiyatri uzmanı. Serbest Muayenehane Hekimi. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi. TTB 1996-1998 İkinci Başkanı, 2012-2014 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Naki Bulut

1966 Bingöl doğumlu. 1990 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Genel cerrahi uzmanı. S.B. Muğla Sıtkı Koçman Üniv. EAH'nde çalışıyor. Muğla Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2006 ve 2010-2012 Başkanı, 2006-2012 ve 2014-2016 Büyük Kongre Delegesi. TTB 2006-2010 ve 2012-2014 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Ali Çerkezoğlu

1966 Antakya doğumlu. 1989 İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. mezunu. Adli Tıp Uzmanı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda çalışıyor. İstanbul Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2006 ve 2010-2014 Genel Sekreteri. TTB 2006-2010 Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Mehmet Şükrü Güner

1949 Konya doğumlu. 1973 İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. İstanbul Tabip Odası 1986-1990 Genel Sekreteri, 2006-2014 Büyük Kongre Delegesi. TTB 1977-1982 Merkez Konseyi Genel Sekreteri, 2006-2014 Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Taha Karaman

1958 Ankara doğumlu. 1983 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. mezunu. Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri A.D.'nda çalışıyor. Profesör. Antalya Tabip Odası 1996-2000 Büyük Kongre Delegesi, 2000-2002 Onur Kurulu üyesi, 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi, 2014-2016 Onur Kurulu üyesi. TTB 2010-2012 Denetleme Kurulu üyesi.

 

Dr. Zehra Mete

1957 Sinop doğumlu. 1985 Gazi Üniv. Tıp Fak. mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. İzmir Tabip Odası 2007-2010 Yönetim Kurulu üyesi, 2014-2016 Büyük Kongre Delegesi. TTB 2012-2014 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Dursun Yaşar Ulutaş

1964 Kayseri doğumlu. 1989 Fırat Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Adana'da Aile Hekimi. 2004-2006 Adana Tabip Odası Genel Sekreteri. TTB 2012-2014 Aile Hekimliği Kol Sekreteri, TTB 2006-2010 Denetleme Kurulu üyesi, 2010-2012 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. İbrahim Tufan Ünal

1954 Mersin doğumlu. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı. S.B. Mersin Devlet Hastanesi'nde çalışıyor. Mersin Tabip Odası 1994-1996 Büyük Kongre Delegesi, 2002-2012 Onur Kurulu üyesi, TTB 2012-2014 Yüksek Onur Kurulu üyesi.