2008-2010 Yüksek Onur Kurulu


 

Dr. Hakan Giritlioğlu
1964 Artvin/Arhavi. 1989 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Dışişleri Bakanlığı kurum tabipliği, pratisyen hekim. 1994-1996, 2000-2002 TTB Merkez Konseyi üyesi. 1996-2000, 2002-2006 TTB Denetleme Kurulu, 2006-2008 Yüksek Onur Kurulu üyesi. TTB Hukuk Bürosu Koordinatörü. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu üyesi ve Tüketici Konseyi TTB temsilcisi.


 

Dr. Şükrü Güner
1949 Konya doğumlu. 1973 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. 1977-1982 TTB Merkez Konseyi ve 1986-1990 İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, 2004-2006 Etik Kurul üyesi. 2006-2008 Yüksek Onur Kurulu üyesi.


 

Dr. Selim Ölçer
1948 Silvan doğumlu. 1972 Ankara Tıp Fakültesi mezunu. KBB uzmanı, serbest hekim. 1986-1990 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 1990-1995 TTB Merkez Konseyi Başkanı, 1996-1998 ve 2006-2008 Yüksek Onur Kurulu üyesi.


 

Dr. Berna Arda
1964 yılında Gaziantep’te doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda bu fakültenin Deontoloji Anabilim Dalı’na girmeye hak kazandı. 1990 yılında tıpta uzmanlık derecesini ve yine aynı alanda 1993 yılında da doktora programını bitirerek bilim doktorluğu ünvanını elde etti.  Ekim 1993’te doçentlik unvanını aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’nda 7 Nisan 1999 tarihinden bu yana  profesörlük kadrosunda akademik görevine devam etmektedir. Tıp etiği, deontolojisi, tıp eğitimi ve tıbbın tarihsel yönleriyle ilgili yayınları bulunan Dr. Arda evlidir ve onyedi yaşında bir kız çocuğu annesidir.  


 

Dr. Naki Bulut
1966 Bingöl doğumlu. 1990 Hacettepe Üni. Tıp Fak. Mezunu. Muğla Devlet Hastanesi genel cerrahi uzmanı, 2002-2004 Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. 2004-2006 Muğla Tabip Odası Başkanı. 2006-2008 Yüksek Onur Kurulu üyesi.


 

Dr. Orhan Odabaşı
1967 Kayseri doğumlu. 1990 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, öğretim görevlisi. 1996-1998 Giresun Tabip Odası YK üyesi. 2000-2002 TTB Merkez Konseyi üyesi, 2002-2006 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri. 2006-2008 TTB Merkez Konseyi üyesi.


 

Dr. Aytaç Aras
1959 Kars doğumlu. Evli ve iki çocuk babası. 1984 Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. Tekirdağ’da sağlık ocağında çalışıyor. 1988 Yılından beri Türk Tabipleri Birliği faaliyetlerinin içinde. 20 yıldır İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nda çalışıyor. Uzun süre Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu’nda çalıştı ve bir dönem Başkanlığı’nı yaptı. 1990 Yılından beri aralıksız olarak Tekirdağ Tabip Odası’nın seçilmiş organlarında görev aldı. İki dönem Oda Genel Sekreterliği, iki dönem de Oda Başkanlığı yaptı.  


 

Prof.Dr.Şevkat Bahar Özvarış
Dr. Şevkat Bahar-Özvarış; Dicle Ünv. Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olmuş, Kayseri-Pınarbaşı’nda mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, 1992’de Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996’da aynı anabilim dalında yardımcı doçent, 1996-2005’de doçent olarak çalışmıştır. 1999’da Hacettepe Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde “Program Geliştirme ve Öğretim” alanında yüksek lisans yapmış, 2003 yılında ABD’nde Harvard Tıp Fakültesi’nde “Tıp Eğitimi” alanında çalışmıştır. Halen, Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi’nde “Halk Sağlığı” ve “Tıp Eğitimi” Anabilim Dalları’nda öğretim üyesi, Hacettepe Ünv. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (HÜKSAM) müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır. 1988-1990 yılları arasında Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. Halen ATO ve TTB’de “Halk Sağlığı”, “Kadın-Hekimlik ve Kadın Sağlığı”, “Tıp Eğitimi” komisyonları/kollarında çalışmakta, STED’e hakem olarak katkı sunmaktadır.
 


 

Dr. Faik Urbarlı
1958 Kilis doğumlu. 1983 Ege Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. 1988-1990 İzmir Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi. 1994-1998 İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri, 1998-2002, 2002 – 2006 ve 2006-2008 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.