2006-2008 Merkez Konseyi

Dr. Gençay Gürsoy (Başkan)
1939 Oltu doğumlu. 1963 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, Profesör. Üniversite Asistanları Sendikası şube başkanlığı ve Tüm Üniversite Asistanları Derneği Başkanlığı, 1990-1994 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi, İstanbul Tabip Odası 1979-1981 dönemi Genel Sekreteri ve 2002-2006 dönem Başkanı.

Dr. Sinan Adıyaman (II. Başkan)
1960 İzmit doğumlu. 1983 Ankara Tıp Fakültesi mezunu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Profesör. 2000-2002 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2002-2004 Ankara Tabip Odası Başkanı.

Dr. Altan Ayaz (Genel Sekreter)
1968 Antalya doğumlu. 1994 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, pratisyen hekim. 2000-2002 Ankara Tabip Odası YK üyesi, 2002-2004 Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri 2002-2006 TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesi.

Dr. Muharrem Baytemür (Muhasip Üye)
1965 Ankara doğumlu. 1989 Anadolu Tıp Fakültesi mezunu. Ankara Mustafa Kemal Sağlık Ocağı, pratisyen hekim. 1994-1998 TTB Merkez Konsey üyesi, 2000-2004 Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı, 2004-2006 Ankara Tabip Odası Onur Kurulu üyesi, Pratisyen Hekimlik Derneği 2.Başkanı.

Dr. Hülya Biriken (Veznedar Üye)
1965 Ankara doğumlu. 1988 Akdeniz Tıp Fakültesi mezunu. Mamak Belediyesi’nde pratisyen hekim. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü eğiticisi ve bölge koordinatörü. Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şube Başkanı.

Dr. Ali Çerkezoğlu (Üye)
1966 Antakya doğumlu. 1989 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp Kurumu adli tıp uzmanı. Tüm Sağlık-Sen ve SES kurucu ve yöneticiliği, İstanbul Tabip Odası 2000-2002 Temsilciler Kurulu Divan üyesi, 2002-2004 Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2006 Genel Sekreteri.

Dr. Necdet İpekyüz (Üye)
1964 Bismil doğumlu. 1988 Akdeniz Tıp Fakültesi mezunu. Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi, pratisyen hekim. 1994-1997 ve 2000-2001 Diyarbakır-Mardin-Batman-Şırnak Tabip Odası Genel Sekreteri, 1997-1998 ve 2001-2004 Diyarbakır Tabip Odası Başkanı.

Dr. Erkan Kapaklı (Üye)
1968 Samsun doğumlu. 1994 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kadıköy Moda Sağlık Ocağı, pratisyen hekim. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi. Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Sekreteri.

Dr. Orhan Odabaşı (Üye)
1967 Kayseri doğumlu. 1990 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, öğretim görevlisi. 1996-1998 Giresun Tabip Odası YK üyesi. 2000-2002 TTB Merkez Konseyi üyesi, 2002-2006 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.

Dr. İskender Sayek (Üye)
1944 İskenderun doğumlu. 1970 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Genel Cerrahi Profesörü. 1999-2006 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Türk Cerrahi Derneği Genel Sekreteri, TTB Tıp Eğitimi Kolu Başkanı. 1998-1999 Ankara Tabip Odası Başkanı.

Dr. Mustafa Vatansever (Üye)
1962 İzmir doğumlu. 1985 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Bornova Atatürk Sağlık Ocağı, pratisyen hekim. 1992-1994, 1996-1997, 2000-2002 İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve 2002-2004 Genel Sekreteri. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu  ve Pratisyen Hekimlik Derneği MYK üyesi.