2002-2004 Yüksek Onur Kurulu

Dr.Özen AŞUT

1945 İzmir doğumlu. 1970 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. 1974 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları uzmanı. 1978’de halk sağlığı uzmanı. 1990’da halk sağlığı doçenti. 1977-1979 döneminde Ankara Tabip Odası’nda Yönetim Kurulu üyeliği. 1988-1992 arasında Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler Derneği’nde Genel Sekreterlik ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1994-1996 TTB Merkez Konseyi üyeliği. 1995-1996 TTB Merkez Konseyi Başkanlığı. 1998-2002 TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı 1998-2002 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

Dr.Faik ÇELİK

1954 Eleşkirt doğumlu. 1977 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. 1982’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde genel cerrahi uzmanlığını aldı. 1990’da doçent oldu. Ulusal Cerrahi Derneği Bilim Kurulu üyesi. Çağdaş Cerrahi, Deneysel ve Klinik Cerrahi, Sendrom, Göztepe ve Ok Meydanı Tıp Dergileri ile Laparaskopik Cerrahi Derneği Yayın Kurulu üyesi. Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Meme Cerrahi Derneği üyesi. Laparaskopik Cerrahi Derneği üyesi. IGSC (Uluslararası Gastrohepato Cerrahi Derneği) ve SIS (Uluslararası Senolojik Birliği) üyesi. 1992-1996 İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyesi. 1998-2000 İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyesi. İstanbul Tabip Odası Etik Kurul ve UEÇG Kurucu üyesi. Türk Cerrahi Board İkinci Başkanı 2000-2002 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi. 2002-2004 İstanbul Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. İstanbul SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi.

Dr.Orhan ERDİNÇ

1949 Rize-Pazar doğumlu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1976 mezunu. Genel Cerrahi uzmanı. 1992-2004 Balıkesir Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. 1998-2002 Balıkesir Tabip Odası Başkanı. 1992’de TODAİE’den mezun oldu (Kamu Yönetimi Uzmanı). Halen Balıkesir SSK Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde çalışıyor.

Dr.Bahar GÖKLER

1950 Turhal doğumlu. 1973 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1978 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri uzmanlığı. 1985 Çocuk Psikiyatrisi doçenti. 1995 Aynı uzmanlık alanında profesör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Yayın Yönetmeni. TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu üyesi. 2000-2002 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

Dr.Şükrü HATUN

1960 Kütahya-Domaniç doğumlu. 1983 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nden 1993 yılında çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı aldı. 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD Pediatrik Endokrinoloji uzmanı, 1994’de doçent, 1999’da profesör oldu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi. 1992-1994 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri. 1998-2000 Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. 1998-2002 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi. 2002-2004 Kocaeli Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi.

Dr.Cem KAPTANOĞLU

1960 Antalya doğumlu. 1983 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında psikiyatri doçenti, 1998 yılında profesör oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı. 1990-1992 ve 1996-2000 Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. 1998-2002 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi. 1992-1994 ve 2002-2004 Eskişehir Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi.

Dr.Mahmut ORTAKAYA

1938 Siverek doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs Hastalıkları ihtisası yaptı. 1990-1994 Diyarbakır Tabip Odası Başkanı. 1994-2002 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi. 1984-2004 Diyarbakır Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. Diyarbakır 1 Nolu Verem Savaş Dispanseri Baştabibi.

Dr.Faik URBARLI

1958 Kilis doğumlu. 1983 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim, SSK İzmir Tepecik Hastanesi’nde görev yapıyor. 1988-1990 İzmir Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi. 1994-1998 İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri, 1992-1994 ve 1998-2000 İzmir Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi, 1998-2002 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.