2002-2004 Merkez Konseyi

Dr.Füsun SAYEK (Başkan)

1947 Niğde-Bor doğumlu. 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD’da başladığı uzmanlık eğitimini 1971-1976 yılları arasında ABD’de New York eyaletinde sürdürdü. 1976 yılında anestezi uzmanı, 1981 yılında göz hastalıkları uzmanı oldu. 1986 yılında İngiltere’de toplum göz sağlığı sertifikası aldı. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Editörü. 1984-1986 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. 1990-1994 TTB Merkez Konseyi üyesi. 1996-2002 TTB Merkez Konseyi Başkanı.

Dr.Metin BAKKALCI (II. Başkan)

1956 Eskişehir doğumlu. 1987 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. 1992-1994, 1998-2000 Merkez Konseyi üyesi. 2000-2002 Merkez Konseyi II. Başkanı. Pratisyen hekim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda çalışıyor.

Dr.Orhan ODABAŞI (Genel Sekreter)

1967 Kayseri doğumlu. 1990 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1996-1998 Giresun Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. 1996-1998 Giresun Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. 2000-2002 Ankara Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. 2000-2002 TTB Merkez Konseyi üyesi. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Editörü. Aile Hekimliği uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD’de öğretim görevlisi.

Dr.Haluk BAŞÇIL (Muhasip Üye)

1955 Anamur doğumlu. 1980 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1985-1989 yılları arasında Fransa’da France-Comte Üniversitesi Besançon Tıp Fakültesi İş Sağlığı Servisi’nde İş Hekimliği Uzmanlığı eğitimi ve İşçi Sağlığı İş Güvenliği eğitimi gördü. 1992-1994 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu üyesi. 1994-1998 Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi. 2000-2002 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı. Tam gün işyeri hekimi.

Dr.Erhan NALÇACI (Veznedar Üye)

1961 İstanbul doğumlu. 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1988-1992 Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu üyesi. 1990-1992 Ankara Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. 1992-1994 TTB Halk Sağlığı Kolu ve TTB Tıpta Temel Bilimler Kolu üyesi. 1998-2002 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. Aralık 1999-Nisan 2000 Ankara Tabip Odası Başkanı. 1998-2002 Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu üyesi. 2002-2004 Ankara Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD’da profesör ve Bilişsel Nörofizyoloji Laboratuvarı Sorumlusu.

Dr.Eriş BİLALOĞLU (Üye)

1962 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu (1986). 1990-1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ihtisası. Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde Biyokimya laboratuvarında uzman olarak çalışıyor. 1989 Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekim Komisyonu kurucusu. 1990-1992 TTB Merkez Konseyi üyesi. 1996-2002 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.

Dr.Nural KİPER (Üye)

1956 Afyon doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu (1980). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanlığı (1987). 1987-1989 Kocaeli Kandıra Devlet Hastanesi’nde pediatri uzmanı olarak mecburi hizmet yaptı. 1989’da HÜ Tıp Fakültesi’ne Öğretim Görevlisi olarak geri döndü, 1992’de doçent, 2000 yılında profesör oldu. 1995’te TÜBİTAK bursu ile University of Michigan Medical Center’de çocuk göğüs hastalıkları ile ilgili olarak çalışmalarda bulundu. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’de öğretim üyesi olarak çalışıyor. 2000-2002 Ankara Tabip Odası Onur Kurulu üyesi. 2000-2002 TTB Merkez Konseyi üyesi.