2000-2002 Merkez Konseyi

Dr. Füsun Sayek - Başkan

Dr. Metin Bakkalcı - II. Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu - Genel Sekreter

Dr. Hakan Giritlioğlu - Muhasip Üye

Dr. Orhan Odabaşı - Üye

Dr. Harun Balcıoğlu - Üye

Dr. Nural Kiper - Üye