1998-2000 Merkez Konseyi

Dr.Füsun Sayek - Başkan

Dr.Sedat Abbasoğlu - II. Başkan

Dr.Eriş Bilaloğlu - Genel Sekreter

Dr.Yavuz Üçkuyu - Muhasip Üye

Dr.Yeşim Gökçe Kutsal - Üye

Dr.Metin Bakkalcı - Üye

Dr.Alpay Azap - Üye