1990-1992 Yüksek Onur Kurulu

Dr. Engin Tonguç

Dr. Kazım Türker

Dr. Gencay Gürsoy

Dr. Atalay Yörükoğlu

Dr. Ragıp Çam

Dr. Mahmut Ortakaya

Dr. Hamdi Öğüş

Dr. Nevzat Eren

Dr. İlhan Günalp