1990-1992 Merkez Konseyi

Dr. Selim Ölçer

Dr. Recep Akdur

Dr. Ata Soyer

Dr. Nusret Fişek (Dr. Hakan Gönendik)

Dr. Füsun Sayek

Dr. Eriş Bilaloğlu

Dr. Gürhan Fişek (Dr. Nihal Bilgili)