2022-2024 Denetleme Kurulu

 

Dr. Nihat Bulut

1976 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. 1976 da ATO üyeliği ile başlama. Ankara, Diyarbakır ve Mersin Tabip Odalarında  ve TTB Kurullarından Yüksek Onur Kurulu ve Etik Kurul’da görev aldı. Halen TİHV Saymanı.

 

Dr. Laleş Tunç Karadağ

1990 Mardin doğumlu. 2015 yılında Ankara Ü.T.F. mezunu. 2016-2021 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Anestezi ve Reanimasyon AD asistanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakırda Anestezi ve Reanimasyon uzmanı olarak görev yapmakta. 2018-2020 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kolu Yürütmesi. 2020-2022 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

 

Dr. Rüşan Sümbüloğlu

1959 Sivas-Zara doğumlu. 1975-76 öğrenim yılında Sivas Tıp Fakültesi'ni kazandı. Dönem 1'i geçtikten sonra  okuldan ayrıldı. 2009 yılında çıkan öğrenci affı ile SGK emeklisi bir öğrenci olarak  okula geri döndü. 2014 Sivas Tıp Fakültesi mezunu. Özel bir hastanede diyaliz hekimi olarak çalışmaktadır. 2022 TTB Büyük Kongre Delegesi.