2018-2020 Yüksek Onur Kurulu

 

Dr. Mehmet Sezai Berber

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Ü. T.F. mezunu. Psikiyatri uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi. Türk Tabipleri Birliği 1996-1998 İkinci Başkanı. 2012-2016 Yüksek Onur Kurulu Üyesi. 2016-2018 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.

 

Dr. Naki Bulut

1966 Bingöl doğumlu. 1990 Hacettepe T.F. mezunu. Genel Cerrahi uzmanı. S.B. Muğla Sıtkı Koçman Ü. EAH'nde görevli. 2002-2004 Muğla T.O. Yönetim Kurulu Üyesi. 2004-2006 ve 2010-2012 Muğla T.O. Başkanı. 2006-2012 ve 2014-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2006-2010, 2012-2014 ve 2016-2018 Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Ahmet N. Etit

1958 İzmir doğumlu. 1982 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Psikiyatri uzmanı. Çeşitli üniversite, devlet ve SSK hastanelerinde çalıştıktan sonra emekli oldu. Şu anda İzmir'e özel bir tıp merkezinde çalışmakta. İstanbul, Trabzon ve İzmir tabip odalarının çeşitli kurullarında görev aldı. 2016-2018 TTB Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Taner Gören

1952 Rize doğumlu. 1969 İstanbul Vefa Lisesi mezunu. 1975 İstanbul Ü. Cerrahpaşa T. F. mezunu. Kardiyoloji uzmanı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Kardiyoloji A.D. Öğretim Görevlisi, Profesör. 1992-1994, 1996-1998 İTO Onur Kurulu Üyesi. 2000-2001 İstanbul T. Odası YK Üyesi. 2010-2014 İTO Başkanı. 2006-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Taha Karaman

1958 Ankara doğumlu. 1983 Hacettepe Ü.T.F. mezunu. Psikiyatri uzmanı. Profesör. 1996-2000 TTB Büyük Kongre Delegesi. Akdeniz Ü. T.F. Psikiyatri A.D. Emekli Öğretim Üyesi, 2000-2002 ve 2014-2016 Antalya T.O. Onur Kurulu Üyesi. 2002-2004 Antalya T. O. Y.K. Üyesi. 2010-2012 TTB Denetleme Kurulu Üyesi. 2014-2016, 2016-2018 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Şemsettin Koç

1965 yılında Bingöl doğumlu. 1990 Dicle Ü. T. F. mezunu. Genel Cerrahi uzmanı. 2010-2012, 2012-2014 Diyarbakır Tabip Odası Başkanı.

 

Dr. Ali Özyurt

1963 Trabzon doğumlu. 1987 İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. mezunu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. Marmara Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. Misafir Öğretim Üyesi. 2006-2008 UEÇG Başkanı. 2005-2009 TTB UDEK Genel Sekreteri. 2006-2010 ve 2014-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2010-2014 İstanbul T. O. YK. Üyesi. 2016-2018 TTB Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Derya Pekbayık

1970 Tunceli doğumlu. 1994 Fırat Ü. T. F. mezunu. Pratisyen hekim. 2006-2008 Manisa T.O. Yönetim Kurulu Üyesi. 2008-2010 Manisa T.O. Genel Sekreteri. 2010-2012 Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi. 2012-2014 Manisa T.O. Yönetim Kurulu Üyesi. 2014-2016 Manisa T.O Başkanı. 2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2016-2018 TTB Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Hafize Öztürk Türkmen

1960 Antalya doğumlu. 1984 Akdeniz Ü.T.F. mezunu. Akdeniz Ü.T.F. Tıp Tarihi ve Etik A.D. Emekli Öğretim Görevlisi. 1990-1991 Isparta-Burdur T.O. Y.K. Üyesi. 1991-1994 STED Yayın Kurulu Üyesi. 1995-2000 Ankara T.O. Etik Büro Sekreteri. 2009-2011 TTB Etik Kurulu Üyesi. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi. 2016-2018 TTB Onur Kurulu üyesi.