Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı

# Adı Tarih Detay
1 ’Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı’ Sonuç Bildirgesi 27.11.2017
2 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel ’in Konuşması 27.11.2017
3 Sunular 27.11.2017
4 Çalışma Grubu 1: Göçmenlerin Sağlık Hakkı 27.11.2017
5 Çalışma Grubu 2: Suriyeli Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Türkiye’de Çalışma Koşulları 27.11.2017
6 Çalışma Grubu 3: Kültürlerarası Duyarlılık ve Irkçılık 27.11.2017