Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği, Türk hekimlerle/meslektaşlarıyla dayanışma içinde

 

Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği, Türkiye'deki hekimler ve Taksim Dayanışması'na destek vermek amacıyla bir mesaj yayımladı. Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği ayrıca, Taksim Dayanışması hakkındaki iddianameyi hazırlayan Savcı Mesut Erdinç Bayhan'a bir mektup gönderdi.

 Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği, Türk hekimlerle/meslektaşlarıyla dayanışma içinde

Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği KNMG geçenlerde İstanbul savcılığına Türkiye’deki hekimlerle dayanışma içerikli bir mektup göndermiştir. Bugün Türkiye’de yüzü aşkın meslek örgütü, sonuçta İstanbul’daki Gezi Parkı’nın ortadan kalkmasıyla sonuçlanacak bir kentsel imar projesine karşı barışçı gösteriler düzenledikleri için yargı önündedir.

Bunun yanı sıra Türk hekimler de, kimliklerini açıklamayı reddettikleri yaralı göstericilere tıbbi yardımda bulundukları için yargılanmaktadır. Dahası, Türkiye Hükümeti, hekimlerin kendilerine hükümet tarafından belirtilen şekiller ve yerler dışında insanlara tıbbi yardımda bulunmalarını yasaklamak istemektedir.

“Taksim Dayanışması” mimar, kent planlamacısı, hekim ve mühendis kuruluşları tarafından oluşturulmuştur. Bugün bu dayanışma mensubu 26 kişi, kanıtların son derece zayıf ve muğlak olmasına rağmen 15 yılı aşan hapis cezalarıyla karşı karşıyadır.

Uluslararası Af Örgütü,  KNMG ve diğer meslek kuruluşlarından harekete geçmelerini, böylece Türkiye’deki resmi makamlar üzerinde bir basınç oluşturmalarını istemiştir. Uluslararası Af Örgütü Taksim Dayanışmasına karşı açılan davayı, hükümete karşı sesini çıkaranlara yönelik sindirme amaçlı, siyasi bir dava olarak değerlendirmektedir.

KNMG bu vesileyle tıp mesleğinde özgürlüğün ve özerkliğin önemini bir kez daha vurgulamak ister.

Sonuçta KNMG söz konusu girişimi aşağıdaki yollardan destekleyecektir: 

1)     21 Ekim günü yapılacak duruşma öncesinde yapılacak bir açıklamanın altına imza atma

2)     Türk yetkililere bir protesto mektubu gönderme

3)      Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’de sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştıracağı, Türk meslektaşlarıyla dayanışma mesajlı bir fotoğraf.

Mektup için...