Taksim Dayanışması Davası Başladı

Gezi Direnişi sırasında 8 Temmuz 2013 günü hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan, aralarında İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu Taksim Dayanışması üyelerine, “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması 12 Haziran 2014 Perşembe günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

İlk duruşma öncesi ise Taksim Dayanışması, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB üyelerinden oluşan bir grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan burada yaptığı açıklamada, "Bazı olaylar vardır ki ülkelerin ve tarihin belleğinden silinmez. Gezi direnişi bunlardan birisidir. Aynı şekilde bu dava da bu ülkenin belleğinden silinmeyecek. Bu utanç davası bu skandal dava belleğimizden hiç silinmeyecek. Çünkü burada, özgürlük, barış ve demokrasi yargılanıyor. Çevresine sahip çıkmaya çalışan insanlar yargılanıyor" diye konuştu.

Taksim Dayanışması adına açıklama ise TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.

Basın açıklamasının ardından "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganı atan grup duruşmayı izlemek üzere adliyeye girdi.

Duruşmada ilk olarak Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu savunmalarını yaptı.

Duruşmada İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu  ”Bilinsin ki Gezi’nin bu sistemle, mahkemelerde değil, meydanlarda görülecek bir ‘davası’ var.” diye konuştu.

Yaklaşık 13 saat süren duruşma eksikliklerin tamamlanması gerekçesi ile 21 Ekim’e ertelendi.

Dr. Ali Çerkezoğlu’nun savunma metni için tıklayınız.