'Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar Çalıştay' Kitabı yayınlandı

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan çalışma grubunun 27 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirdiği “Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı” notları kitaplaştırıldı.