Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır

altYargılaması uzun süredir tutuklu olarak devam eden Prof.Dr.Fatih Hilmioğlu"nun ağır hastalığıyla yeniden gündem olmuştu hapishanede tedavi olmaya çalışan hastaların durumu. Kişilerin yaşam hakkı, bulundukları konum ve koşuldan bağımsız olarak, insan olmaları sebebiyle sahip oldukları bir haktır. Türk Tabipleri Birliği, ayrımsız bir şekilde, her zaman yaşam hakkını savunur.

Bu bağlamda, 4. Yargı Paketi içinde, hükümlülerin ağır hastalık halinin tahliye sebebi olmasını sağlayan düzenlemeyi de gözeterek, bu hakkın tutuklular için de uygulanması gerektiği Türk Tabipleri Birliği tarafından ortaya konulmuş; bununla ilgili hazırlanan yasa teklifi TBMM’de bulunan bütün siyasi parti gruplarına iletilmiştir. (Önerge metnine buradan ulaşabilirsiniz) Ayrıca, randevu talebimize olumlu yanıt veren CHP ve BDP Grup Başkanvekili ile de görüşülerek önerinin gerekçesi açıklanıp destek istenmiştir.

4. Yargı Paketi dün yasalaştı. CHP tarafından, bu kapsamda verilen önerge ise ne yazık ki Hükümetin karşı çıkmasıyla reddedilmiştir. (TBMM tutanağının ilgili kısmına buradan ulaşabilirsiniz)

Ülkemizde neredeyse kural haline gelen ve uzun süren tutukluluk, verilmeyen cezanın infazına dönüşmüştür. Yargısal kültür olarak, tutuklama kararlarının verilmesinde, sağlık ve yaşam hakkını gözeten bir yaklaşım sergilenmediği de gözlemlenmektedir. Bu sebeple, hasta tutukluların etkin tedavi olanaklarına kavuşabilmeleri için yasal düzenleme gerektiği düşünülmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de mücadelemiz sürecektir.