İşyeri Hekimliği Yönetmelik Taslağı yayınlandı

alt6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, buna bağlı olarak bir kısım yönetmelik hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur.

İşyeri hekimleri ile doğrudan ilgili düzenleme olan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanıp birkaç gün önce internet sitesinde yayınlanmak suretiyle, toplumsal kesimlerin görüşüne açılmıştır. Türk Tabipleri Birliğinden de 15 Ocak 2013 tarihine kadar Yönetmelik ile ilgili görüşünü göndermesi resmi olarak talep edilmiştir.

Yönetmelik Taslağı; tabip odalarımız, ilgili kollarımız ve Hukuk Büromuz tarafından incelenmektedir. İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği ile ilgili Türk Tabipleri Birliği görüşleri, 6331 sayılı Yasa’nın hazırlık sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifade edilmişti. Ayrıca, Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte bir kısım hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesinde açılacak davaya ilişkin hazırlığa da gerekli katkı tarafımızdan sunulmuştur.

 Şimdi de Yönetmelik Taslağına ilişkin olarak görüşlerimiz hazırlanarak Bakanlığa iletilecek; 21 Ocak’ta Bakanlıkta yapılacak toplantıda da dile getirilerek Taslakta gerekli değişikliklerin yapılması için çaba gösterilecektir.

Bu kapsamda, meslektaşlarımızın, Yönetmelik Taslağını mesleki uygulamalarıyla birlikte değerlendirerek; bilgi ve deneyimlerini Türk Tabipleri Birliği ile paylaşmaları bu alanda oluşturulacak görüşe katkı sağlayacaktır. Bütün meslektaşlarımızın katkılarını ttb@ttb.org.tr adresine bekliyoruz.