TTB Heyeti TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu ile görüştü

 

altTTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, TTB Şiddete Sıfır Tolerans Grubu Koordinatörü Dr. Hasan Ogan, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ziynet Özçelik’ten oluşan heyet, bugün (11.10.2012) TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu’nun toplantısına katıldı.

TBMM’de saat 11.00’de başlayan görüşmede, TTB Heyeti Komisyon üyelerine TTB ve tabip odalarının şiddet konulu raporlarından ve TTB çalışmalarından oluşan bir dosya sundu ve sağlık alanında şiddet olaylarıyla ilgili sunum yaptı. Komisyon üyelerinin soruları ve değerlendirmelerinin ardından TTB Heyeti’nin ayrıntılı açıklamalarıyla devam eden toplantı saat 13.30’a kadar sürdü.  

Görüşmede, sağlık alanında yaşanan şiddetin nedenleri anlatılarak, son dönemde çok arttığının altı çizildi. Sağlık alanında şiddetin artışının uygulanan sağlık politikalarıyla ilişkisi vurgulanırken, yöneticilerin hekimleri/sağlık çalışanlarını hedef alan sözlerinin bu şiddeti körüklediğine dikkat çekildi. Komisyonun hazırlayacağı raporda, sağlık alanında yaşanan sorunların sorumlusunun hekimler ve sağlık çalışanları olmadığının özellikle vurgulanması istendi.

Sağlık alanındaki şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin de aktarıldığı görüşmede, özellikle TTB’nin hazırladığı yasa tasarısı önerisinin TBMM’de kabul edilerek yasalaşmasının önemi vurgulandı. TTB Heyeti ayrıca, Komisyon üyelerini bir hasta yakının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan’ın 17 Ekim’de Gaziantep’de gerçekleştirilecek olan duruşmasına davet etti.

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın, Komisyon’un bundan sonraki toplantılarına da TTB’den bir üyenin katılımı talebi TTB tarafından olumlu bulunarak kabul edildi.

TTB Merkez Konseyi’nin Komisyon’da yaptığı sunum için…