Bağımsız mesleki faaliyetin hedef alındığının farkındayız

hukuk7 Nisan 2011 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için yargıya başvurulmuştur.

Söz konusu Yönetmelikte, son bir yıl içinde 6 kez değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler muayenehanelerin fiziki ve teknik koşullarının ağırlaştırılması, laboratuar ve müesseselerin fiilen kapatılmasına ve özel bir sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan hekimlerin kısmi zamanlı çalışmasının yasaklanmasına ilişkindir. Bu değişiklikler de son bir yıl içinde yapılan diğer değişiklikler gibi hekimlerin tek başına serbest meslek icrasını, bağımsız çalışma koşullarını ortadan kaldırmaya yönelik hükümler içermektedir.

Dava dilekçesi için...