DTB'den ATO davası ile ilgili kutlama mesajı

Dünya Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın Gezi Parkı olayları sırasında yaralananlara ilk yardım hizmeti sunduğu gerekçesiyle Ankara Tabip Odası hakkında açılan davanın 20 Şubat 2015 günü yapılan duruşmada reddedilmesinin ardından, Türk Tabipleri Birliği'ne kutlama ve dayanışma mesajı gönderdi. 

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Xavien Deau ve Dünya Tabipler Birliği Konsey Başkanı Dr. Mukesh Haikerwal'in imzasıyla, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'a gönderilen mektupta, ATO hakkında açılan dava "utanç davası" olarak nitelendirilirken, insanlığa ve hekimlik mesleğinin özerkliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirldi. Mektupta, "Tehditlere boyun eğmediğiniz için sizleri kutluyoruz ve TTB'nin üyemiz olmasından gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Dünya Tabipler Birliği Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi de, aynı konuda basın açıklaması yaptı. ATO davasının öneminin Türkiye sınırlarını aştığına dikkat çekilen 26 Şubat 2015 tarihli açıklamada, dünyadaki tüm hükümetlere tıp mesleğinin özerkliği konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Türk halkı adalet ve insanlık değerlerini sahiplenen, baskıcı ve ayrımcı güçlere karşı direnebilen doktorları avukatları ve yargıçlarıyla gurur duyabilir" denildi. 

 

DTB'den TTB'ye gönderilen kutlama mektubu için...

              -  Mektubun orijinali için...

DTB'nin 26 Şubat 2015 tarihli basın açıklaması için...

             -  Basın açıklamasının orijinal metni için...