İstifa eden hekimin görev süresi zorunlu hizmet süresinden sayılır

Sağlık Bakanlığı, uzun yıllardır devlet hizmeti yükümlülük süresini tamamlamadan istifa eden hekimlerin çalıştıkları süreyi tekrar göreve döndüklerinde yükümlülük süresinden saymıyor ve mükerrer hizmet yaptırıyordu.

Erzurum İdare Mahkemesi istifa nedeniyle devlet hizmeti yükümlülük süresini tamamlayan hekimlerin yeniden göreve atanmaları halinde; yapmaları gereken görev süresinden önceki görev sürelerinin indirilmesi gerektiğini belirterek aksi yöndeki Sağlık Bakanlığı işlemini iptal etti.  Mahkeme kararının gerekçesinde önceki görev süresini saymama işleminin Anayasa’nın 18. Maddesindeki Angarya yasağına aykırı olduğunu belirtti.

Türk Tabipleri Birliği, hukuksal girişimlerin yanında Sağlık Bakanlığı’na yarım bırakılan görev sürelerinin mecburi hizmet süresinden sayılmaması işleminin Anayasa’da ki angarya yasağına aykırı olduğunu, hekimlerin haklarının hukuka aykırı uygulamalarla ihlal edildiğini, bu uygulamalardan vazgeçilmesini belirterek Sağlık Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimlerde bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı, bu girişimlere cevaben Türk Tabipleri Birliği kayıtlarına 5 Mart 2015 günü giren yazı ile hekimlerin tamamlamadan ayrıldıkları zorunlu hizmet süresinin ikinci defa atamalarında zorunlu hizmet süresinin hesabında dikkate alınacağını, aksi halin Angarya yasağına aykırı olacağını belirtmiştir.

Sağlık Bakanlığının bu alanda ve hekim haklarının ihlal edildiği diğer alanlarda da insancıl, hukuka uygun çalışma ortamını yaratacak uygulamaları yapması için gerekli girişimlerimiz sürdürülecektir. Saygılarımızla.

                                                                                              Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Yargı Kararı için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı yazısı için tıklayınız