Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımına dair görüşler TİTCK'na iletildi

Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte esaslı değişiklikler yapılmasını öngören taslak hazırlanmıştır. Taslak sağlık alanındaki farklı kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Türk Tabipleri Birliği’ne UDEK aracılığıyla iletilen uzmanlık dernekleri görüşler gözetilerek hazırlanan değerlendirme Kurum’a iletilmiştir.

Taslak’ta tanıtım faaliyetinin çerçevesinin belirsizliğinin yanı sıra araştırmacılar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile şirketlerin kuracağı ilişkilerdeki sınırların, ölçütlerin belirsizliğine ilişkin itirazlar dile getirilmiştir. Tanıtım faaliyetinin toplum sağlığı ve tıbbi uygulama ve etik kurallarıyla ilişkisi nedeniyle sıkı kurallara bağlanması gereği vurgulanmıştır.

Görüş yazısı için