TTB-UDEK-UYEK 'Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Sınavları' Çalıştay Raporu

TTB-UDEK-UYEK tarafından düzenlenen “Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Sınavları” Çalıştayı, 28 Mart 2015 Cumartesi günü TTB'de gerçekleştirildi. Çalıştaya, 29 uzmanlık alanından 51 temsilci katıldı.