Ethem Sarısülük anıldı

Gezi Parkı protestoları sırasında Ankara’da yapılan eylemlerde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük ölümünün 2. yılında vurulduğu yerde ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Güvenpark’ta toplanan, “Hepimiz Ethemiz öldükmekle bitmeyiz”, “Katil devlet hesap verecek” ve “Ethem'in hesabı sorulacak” sloganları atan grup, "Halkın yoldaşı Ethem Sarısülük ölümsüzdür" yazılı pankart açtı. Olayın meydana geldiği noktaya karanfiller bırakıldı.

Anma etkinliğine Ethem Sarısülük’ün ağabeyleri Mustafa, Cem ve İkrar Sarısülük ile annesi Sayfı Sarısülük, arkadaşları, sevenleri,  vatandaşlar ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Filiz Ünal İncekara, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Atasoy ve Dr. Ebru Basa da katıldılar. Katılımcıların konuşmalarının ardından, TTB-DİSK,KESK-TMMOB’un ortak basın açıklaması okundu.