Akçakale Sınırı'ndan Türkiye'ye Sığınmacı Geçişi Hızlı Değerlendirme Raporu

Türk Tabipleri Birliği, Akçakale Sınırı'ndan Türkiye'ye sığınmacı geçişini, sığınmacıların genel durumunu ve sağlık sorunları ile ilgili tespit ve önerilerini raporlaştırdı.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Bölge Tabip Odaları adına bir heyet, Suriye Tel Ebyad kentinde yaşanan çatışmalardan kaynaklı olarak Tel Ebyad’da yaşayan insanların Akçakale sınır kapısına yığılması üzerine sığınmacıların sağlık sorunlarını gözlemlemek, tespitler yapmak ve raporlaştırmak üzere Akçakale'de incelemelerde bulundu. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay ve Şanlıurfa Tabip Odası Üyesi Dr. Bulut Ezer’den oluşan heyet tespit ve önerilerini raporlaştırdı. 

Rapor için...