TTB GYK Diyarbakır'da toplandı

TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 3 Ekim 2015 Cumartesi günü Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Diyarbakır Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta-Burdur, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Muğla, Şırnak, Urfa Tabip Odaları temsilcileri, İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi temsilcisi ile TTB Merkez Konseyi ve kollardan 80 kişi katıldı. Toplantıda, ülkenin içinde bulunduğu çatışma ortamında sağlık çalışanlarının sağlığı ve sağlık hizmetlerinin durumu ele alındı. 

Toplantı Divan başkan ve üyelerinin seçimiyle başladı. Divan başkanlığına İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Divan üyeliklerine de Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güleda Erensoy ve Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu üyesi Dr. Özlem Aydınalp seçildiler. 

Divan oluşumunun ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, toplantının açış konuşmasını yaptı. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener de, son TTB Büyük Kongresi'nden bu yana gerçekleştirilen TTB faaliyetleriyle ilgili çalışma raporunu sundu. 

Bölge tabip odalarının temsilcileri, yaşanan çatışmalı ortam nedeniyle sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının içinde bulundukları sıkıntılara dair bilgiler aktardılar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekim temsilcileri de bölgede zor koşullarda çalışan meslektaşları ile dayanışma duygularını dile getirdiler. 

Toplantının öğle arasında bir basın toplantısı gerçekleştirilerek, yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine dair açıklamalarda bulunuldu. Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları sağlık tesislerinin ve sağlık çalışanlarının korunması, sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinin sağlanması konusunda göreve çağrıldı. 

Basın metni için tıklayınız...