Paris İklim Konferansı COP21'de 'Sağlıkçılar Sağlıklı Enerji ve İklim İçin Eylemde' paneli gerçekleştirildi

Paris'te 30 Kasım 2015 tarihinde başlayan Paris İklim Konferansı COP21 kapsamında bugün (4 Aralık 2015) Türk Tabipleri Birliği'nin de yer aldığı "Sağlıkçılar Sağlıklı Enerji ve İklim İçin Eylemde" başlıklı panel gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan panelde konuşmacı olarak yer aldı. 

Sağlık ve Çevre Birliği HEAL, Fransız Tabipleri Birliği (Conseil National de l’Ordre des Médecins - CNOM), Dünya Tabipler Birliği (World Medical Association - WMA), Uluslararası Tıp Öğrencileri Dernekleri Federasyonu (International Federation of Medical Students Associations - IFMSA) tarafından düzenlenen panel İngilizce ve Fransızca olarak 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirildi ve internet üzerinden canlı yayımlandı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, panelde Türkiye'de kömürlü termik santrallerin sağlığa etkisi ile ilgili bir konuşma yaptı. Konuya ilişkin çeşitli istatistikleri aktaran İlhan, TTB'nin bu yöndeki çalışmalarına değindi. İlhan, TTB'nin çevre/sağlık ile ilgili faaliyetlerinin kömürlü termik santraller ile sınırlı olmadığını da belirterek, TTB'nin çalışmalarından bazı örnekler aktardı. 

İlhan yarın da (5 Aralık 2015 Cumartesi) “Küresel İklim ve Sağlık Zirvesi”nde konuşmacı olarak yer alacak. Koordinasyonunu, Küresel İklim ve Sağlık Birliği (Global Climate and Health Alliance), Dünya Sağlık Örgütü, Fransız Sağlık ve Çevre Derneği (Société Française de Santé et Environnement - SFSE) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) ve Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in üstlendiği zirve 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TTB, Paris İklim Konferansı COP 21'e Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Delegasyonu kapsamında yer alıyor. TTB'yi Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Prof. Dr. Kayıhan Pala temsil ediyorlar. 

 

Dr. Bayazıt İlhan'ın konuşmasının tam metni için tıklayınız.