Haber Kategorileri

# Adı Görüntüle
1 Açlık Grevleri Basın Açıklamaları Haberleri
2 Açlık Grevleri Genel Haberleri
3 Afişler Haberleri
4 Aile Hekimliği Haberleri
5 Asgari Ücret Haberleri
6 Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Haberleri
7 Asistan Hekimler Haberleri
8 Basın Açıklamaları Haberleri
9 Başbakanlık Haberleri
10 Behçet Aysan Şiir Yarışması Haberleri
11 Cezaevi Koşulları Haberleri
12 Çalışma Bakanlığı Haberleri
13 Duyurular Haberleri
14 Dünya Tabipler Birliği
15 Eğitim Araştırma Hastaneleri Haberleri
16 Eylemlilik Süreci Haberleri
17 Film Haberleri
18 Genel Pratisyenlik Enstitüsü Haberleri
19 Genel Sağlık Sigortası Haberleri
20 Haberler Haberleri
21 Halk Sağlığı Haberleri
22 Hekimlere Yönelik Şiddet Haberleri
23 Hukuk Haberleri
24 İlaç Haberleri
25 İnsan Hakları Haberleri
26 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitimi Haberleri
27 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Haberleri
28 Kadın Sağlığı Haberleri
29 Kuş Gribi Haberleri
30 Malpraktis Haberleri
31 Mecburi Hizmet Haberleri
32 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Haberleri
33 Pratisyen Hekimlik Haberleri
34 Sağlık Bakanı Haberleri
35 Sağlık Bakanlığı Haberleri
36 Sağlık Bilimleri Üniversitesi
37 Savaş Haberleri
38 Sigara ve Sağlık Ulusal Kurulu Haberleri
39 Sosyal Etkinlikler Haberleri
40 Sosyal Güvenlik Haberleri
41 Tabip Odalarından Haberleri
42 Tıp Öğrencileri Kolu Haberleri
43 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Haberleri
44 Tıpta Uzmanlık Eşgüdüm Kurulu Haberleri
45 TTB Bölge Toplantısı Haberleri
46 TTB GYK Haberleri
47 TTB Haberleri
48 Yeni Kitaplar Haberleri
49 Yeni Raporlar Haberleri