Haber Kategorileri

# Adı Görüntüle
1 Açlık Grevleri Basın Açıklamaları Haberleri
2 Açlık Grevleri Genel Haberleri
3 Afişler Haberleri
4 Aile Hekimliği Haberleri
5 Asgari Ücret Haberleri
6 Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Haberleri
7 Asistan Hekimler Haberleri
8 Basın Açıklamaları Haberleri
9 Başbakanlık Haberleri
10 Behçet Aysan Şiir Yarışması Haberleri
11 Cezaevi Koşulları Haberleri
12 Covid-19 Hukuk
13 Çalışma Bakanlığı Haberleri
14 Duyurular Haberleri
15 Dünya Tabipler Birliği
16 Eğitim Araştırma Hastaneleri Haberleri
17 Eylemlilik Süreci Haberleri
18 Film Haberleri
19 Genel Pratisyenlik Enstitüsü Haberleri
20 Genel Sağlık Sigortası Haberleri
21 Haberler Haberleri
22 Halk Sağlığı Haberleri
23 Hekimlere Yönelik Şiddet Haberleri
24 Hukuk Haberleri
25 İlaç Haberleri
26 İnsan Hakları Haberleri
27 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitimi Haberleri
28 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Haberleri
29 Kadın Sağlığı Haberleri
30 Kuş Gribi Haberleri
31 Malpraktis Haberleri
32 Mecburi Hizmet Haberleri
33 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Haberleri
34 Pratisyen Hekimlik Haberleri
35 Sağlık Bakanı Haberleri
36 Sağlık Bakanlığı Haberleri
37 Sağlık Bilimleri Üniversitesi
38 Savaş Haberleri
39 Sigara ve Sağlık Ulusal Kurulu Haberleri
40 Sosyal Etkinlikler Haberleri
41 Sosyal Güvenlik Haberleri
42 Tabip Odalarından Haberleri
43 Tıp Öğrencileri Kolu Haberleri
44 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Haberleri
45 Tıpta Uzmanlık Eşgüdüm Kurulu Haberleri
46 TTB Bölge Toplantısı Haberleri
47 TTB GYK Haberleri
48 TTB Haberleri
49 Yeni Kitaplar Haberleri
50 Yeni Raporlar Haberleri