WEBINAR: COVID-19 TANISINDA VE TARAMASINDA KULLANILAN TESTLER, YAŞANAN GÜÇLÜKLER

https://youtube.com/turktabipleribirligi      |       http://twitter.com/ttborgtr

https://youtube.com/turktabipleribirligi      |       http://twitter.com/ttborgtr