Etik Kurul

# Adı Tarih Detay
1 TTB Etik Bildirgeleri 03.05.2010
2 Kaynaklar 03.05.2010
3 Etik Kurul Görüşleri 03.05.2010
4 Etik Kurulu Üyeleri 02.01.2009
5 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURULU ÇALIŞMA İLKELERİ 02.01.2009