TTB 70. Büyük Kongresi

1356/2019
08.05.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kongresi (seçimsiz) çoğunluk aranarak 15 Haziran 2019 tarihinde  saat 09.30-17.00 arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi toplantı salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 22 Haziran 2019 tarihinde saat 09.30-17.00 arasında  İnönü Bulvarı No:16 Yücetepe Ankara adresindeki Devlet Su İşleri  Konferans Salonunda ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2.fıkrasında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” hükmü bulunmaktadır. Büyük Kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

TTB 70. Büyük Kongresi’nin (Seçimsiz)  Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Not:

Ekteki yazı odanız delegelerine e-posta ile iletilmiştir. Herhangi bir nedenle ulaşmaması durumu göz önüne alınarak, tarafınızdan da delegelerin bilgilendirilmesi uygun olacaktır.

 

1355/2019
08.05.2019

Sayın Delegemiz,

Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kongresi (seçimsiz) çoğunluk aranarak 15 Haziran 2019 tarihinde  saat 09.30-17.00 arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi toplantı salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 22 Haziran 2019 tarihinde saat 09.30-17.00 arasında  İnönü Bulvarı No:16 Yücetepe Ankara adresindeki Devlet Su İşleri  Konferans Salonunda ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2. fıkrasında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” hükmü bulunmaktadır.

TTB 70. Büyük Kongresi’nin (Seçimsiz)  Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
70. BÜYÜK KONGRE (SEÇİMSİZ)
GÜNDEMİ

(22 Haziran 2019)

Saat:09:30

-Açılış ve Divan seçimi

-Saygı duruşu

-Büyük Kongre Gündeminin okunması ve varsa değişiklik önerilerinin oya sunulması

-Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın açış konuşması

-Konukların konuşmaları

-Merkez Konseyi Çalışma Raporunun, Mali Raporunun ve Denetleme Raporunun okunması

-Raporların görüşülmesi

-Mali Raporun aklanmak üzere oya sunulması

-Tahmini Bütçenin görüşülerek oya sunulması

-Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

-Dilek, istek ve önerilerin sunulması

YER:     Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe-ANKARA