7 Nisan 2019 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı

953/2019
27.03.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısı 07 Nisan 2019 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızda varsa kadın hekimlik ve kadın sağlığı komisyonu üyesi, yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 03 Nisan 2019 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih: 07 Nisan 2019 (Pazar)
Saat: 11.00 -17.00
Yer: TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:
1-Yapılanların aktarılması
2-6. Kadın Hekimlik Kongresi
3-Önümüzdeki sürecin planlanması
4- Tutum belgelerinin hayata geçirilmesi
5- FEMS Konferans Hazırlıkları