Süreli Yayınlar

2118/2018
01.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Türk Tabipleri Birliği, Toplum Hekim Dergisinin 40. yayın yılını geride bırakması nedeniyle  “Günümüzde Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl?” başlıklı bir etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantı programıyla ilişkili olarak Tabip Odanızın geçmişte ve/veya bugün çıkardığı bir süreli yayın (dergi, gazete vb) olup olmadığı bilgisine gerek duyulmaktadır.

Odanızca çıkartılan bir süreli yayın olup olmadığını, varsa: çıktığı yıl, yayın sıklığı ve basılı sayı bilgisinin 12 Ekim 2018 tarihine kadar Merkez Konseyine iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri