TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı - 22.07.2018

1077/2018
24.05.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Mayıs 2018 tarihi itibari ile belirlenmiş olan yeni yönetim kurullarının özel hekimlik alanına özgü çalışmaların yeni dönemde de aktif olarak yürütülebilmesi açısından var olan özel hekimlik komisyonlarını güncellemesi, yoksa oluşturması ya da alana özgü temsilci-temsilcilerini belirlemesi gerekmektedir.

Önümüzdeki dönem yürütülecek olan çalışmalar açısından TTB Özel Hekimlik Kolu 22 Temmuz 2018 tarihinde aşağıdaki gündemle toplantı yapacaktır.

Özel hekimlik alanındaki çalışmalara katılacak olan temsilci-temsilcilerinizin belirlenerek iletişim bilgilerinin en geç 16 Temmuz 2018 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini ve katılımlarının sağlanması bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber 
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantı Bilgileri:
Tarih: 22 Temmuz 2018, Pazar
Yer:    İstanbul Tabip Odası, Cağaloğlu – İSTANBUL
Saat:   10.00 – 15.00

 

Gündem:
1.      Önceki dönem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
2.      Özel sağlık kuruluşları ile yapılan hekim sözleşmelerinin (iş/hizmet) değerlendirilmesi
3.      Yeni dönem çalışma programının oluşturulması
4.      Yeni dönem Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi